top of page

TYÖHYVINVOINTI

TYÖHYVINVOINNILLA TUOTTAVA JA HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ

Jos etsit työyhteisöllesi palvelua, jonka avulla voit nostaa tuottavuutta ja kilpailukykyä, sekä tukea henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia, sinun kannattaa jatkaa lukemista ja tutustua työhyvinvointipalveluihimme lisää.

"Yrityksemme oli mukana PHI:n järjestämässä työyvinvointivalmennuksessa noin puolen vuoden ajan. Projekti alkoi alkusyksystä. Pelkäsin etukäteen loppusyksystä ja alkutalvesta alkavaa sairaslomarysää, joka tapahtuu joka vuosi. Hieman yllättäen sairaspoissaoloja olikin heti jo saman syksyn ja talven aikana huomattavasti (arvioni mukaan 75-85%) vähemmän kuin aiempina vuosina. Tämä ei selity millään muulla kuin ostamallamme  työhyvinvointi valmennuksella. Työhyvinvointiin sijoitetut rahat maksoivat itsensä takaisin jo tuon syksyn aikana. Keväällä projektin loppupuolella kartoitimme työntekijöiden tyytyväisyyttä ja jaksamista työssään. Tyytyväisyys oli noussut kaikilla osa-alueilla ja sairaspoissaolot ovat yhä huomattavasti alhaisempia edelliseen vuoteen verrattuna. Sen lisäksi tulosmittarit ovat olleet mukavassa nousussa valmennuksen aloituksesta saakka. Tuo puolen vuoden isompi panostus oli ehdottomasti joka euron väärti. Aiomme jatkossakin käyttää PHI:n palveluita eri työhyvinvointiprojekteissamme, kuten TYKY-päivissä ja yksittäisissä luennoissa, sekä tietysti isommissa kokonaisuuksissa, jos sellaisen tarve vielä toiste tulee."

Työhyvinvointiin ja työn tuottavuuden parantamiseen keskittyvissä valmennuksissamme on saatu muun muassa seuraavia tuloksia

 • Kolme kuukautta valmennuksen aloituksen jälkeen myyjä tehnyt kansainvälisen suuryrityksen ​kaikkien aikojen myyntiennätyksen

 • Myyjä tehnyt yhdessä kuukaudessa saman myyntituloksen kuin koko edellisen vuoden myynnit yhteensä

 • Tasaista tulosta tekevän yrityksen liikevaihdon nousu yli 35%

 • Sairaspoissaolojen radikaali väheneminen

 • Työyhteisön yleisen ilmapiirin parantuminen, ja valtava positiivinen vaikutus yleisiin elintapoihin

Työhyvinvointiin keskittyvät valmennuskokonaisuudet on suunnattu yrittäjille ja yrityksille, jotka ymmärtävät työhyvinvointi-investointien positiivisen vaikutuksen tulosmittareihin. Riippumatta toteutetusta kokonaisuudesta, työhyvinvointiin keskittyvä valmennus kanssamme on aina kannattava sijoitus. Työhyvinvointivalmennuksemme on helposti lähestyttävää ja korkealaatuista valmennusta, joka toteutetaan kestäviä arvoja korostaen. Kasvavien tulosten ja paremman kilpailukyvyn ohella valmennus vähentää myös työyhteisön vaihtuvuutta ja sairaspoissaoloja, ja tuo hyvinvointia ja tuottavuutta tukevat elintavat osaksi työyhteisön arkea - työyhteisön yhteiseksi jutuksi, tukien samalla hyvää työilmapiiriä ja yhteisöllisyyden tunnetta työyhteisössä.

 

Työhyvinvointiyhteistyön sisältö ja tarkempi kuva kokonaisuudesta suunnitellaan yhdessä yrityksen kanssa, huomioiden työyhteisön työnkuva, tavoitteet ja toiveet, sekä mahdolliset jo olemassa olevat epäkohdat ja ongelmat. Kustomoimme kokonaisuuden kustannustehokkaaksi paketiksi juuri sinun budjettisi ja tarpeesi mukaan.

 

Työhyvinvointivalmennuksemme tarjoaa sysäyksen kohti terveitä ja energisiä elämäntapoja, sekä eväät pysyviin muutoksiin niin työpaikalla kuin myös työntekijöiden arjessa. Muutoksilla ja työyhteisölle sopivien toimintatapojen löytämisellä tuet työntekijöidesi aitoa hyvinvointia ja sitä kautta jaksamista ja tehokkuutta työssä.

Työntekijöiden hyvinvointi on aina kannattava sijoitus. Kun työhyvinvointivalmennus on toteutettu oikein, maksavat työhyvinvointiin sijoitetut rahat itsensä moninkertaisesti takaisin.

Työhyvinvointiin panostamisella on positiivisia vaikutuksia muun muassa seuraaviin asioihin

 

 • Parempi työyhteisö ja työilmapiiri

 • Vähemmän sairauspoissaoloja

 • Kilpailukyvyn, tuottavuuden ja tulosten paraneminen

 • Työntekijöiden elintapojen kohoneminen

 • Painon- ja elämänhallinnan pysyvä tasapaino

 • Hyvä stressinhallintakyky

VARAA AIKA ILMAISEEN SUUNNITTELUTAPAAMISEEN

Thanks! Message sent.

"Lähdimme rakentamaan parempaa työilmapiiriä PHI:n psyykkinen valmennus kärkihankkeena. Ennen yhteistyön aloitusta työyhteisössämme ei varsinaisesti ollut mitään hälyyttäviä ongelmia ilmassa, mutta stressi, kiire ja kova kuormitus olivat myös meidän työyhteisössämme usein viljeltyjä termejä. Psyykkinen valmentaja vieraili työpaikallamme viikoittain kolmen kuukauden ajan, tavaten meitä ryhmänä ja henkilökohtaisesti. Valmennukseen kuului valmentajan läsnäolon lisäksi etätuki ja -ohjeet. Erilaisilla harjoitteilla, käytännön vinkeillä, ajan- ja stressinhallintataidoilla työilmapiirimme kohosi todella hyväksi, ja turha kiire ja stressi saatiin karsittua pois. Työaikaa saatiin tehostettua niin, että jokainen työntekijä kokee nyt työhyvinvointiprojektin jälkeen olonsa vähemmän stressaantuneeksi ja kiireiseksi, sekä työympäristön viihtyisämmäksi ja kannustavammaksi. Muutokset näkyvät myös tuloksessa. Kun turhat kuormittavat asiat on karsittu pois ja työhön käytettäviä tunteja on järkevimmillä järjestetlyillä ns. saatu lisää, jää aikaa tehdä enemmän niitä oikeita, merkittäviä töitä."

Koska jokainen työyhteisö on erilainen, kustomoimme paketin jokaiselle työyhteisölle omanlaiseksi. Olemme toteuttaneet yksittäisiä luentoja ja tukitunteja, kokonaisia työhyvinvointipäiviä monipuolisella ohjelmalla, sekä useamman kuukauden mittaisia valmennussuhteita isojen henkilöstömäärien parissa. Työhyvinvointivalmennus voi keskittyä esimerkiksi liikuntaan, ravitsemukseen, voimaan ja energiaan, elämäntapoihin, stressin- ja ajanhallintaan, uneen ja palautumiseen, vireyteen ja tehokkuuteen, rentoutukseen tai vaikkapa johtajuuden ja tai työyhteisön keskinäisen vuorovaikutuksen kehittämiseen. Osaamisemme ulottuu laajalti työtehokkuuden eri osa-alueille, ja ammattitaitoinen tiimimme suunnittelee kanssasi projektin, jolla saadaan paras mahdollinen vaikutus juuri sinun työyhteisöllesi. Työhyvinvointikokonaisuuksissa on mahdollista hyödyntää myös muita lisäpalveluitamme, kuten esimerkiksi hyvinvointianalyysejä, laboratoriokokeita ja muita mittauksia.

"Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Hyvin suunnitellut investoinnit työhyvinvointiin voivat maksaa itsensä moninkertaisina takaisin. Tutkimusten mukaan työhyvinvoinnilla on merkittävä myönteinen yhteys yritysten tulosmittareihin kuten tuottavuuteen, voittoon, asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin. Työhyvinvointi on investointi." -Työterveyslaitos

bottom of page